Instrukcja użycia komendy „ping” w systemie Windows

 1. Aby skorzystać na naszym komputerze z komendy „ping” należy w pierwszej kolejności uruchomić „wiersz poleceń” systemu Windows. W skrócie komenda ping pozwala na diagnozowanie połączeń sieciowych między naszym komputerem a urządzeniami/komputerami w sieci lokalnej lub internecie. Komenda ping wysyła z naszego komputera pakiet danych do określonego adresu ip (np. 194.204.159.1) lub nazwy (np. www.wp.pl). Jeśli pakiet dotrze do celu i powróci do nas otrzymamy stosowną informację o czasie odpowiedzi jaki był potrzebny na przebycie drogi do celu i z powrotem. Jeśli jednak pakiet nie dotrze do celu otrzymamy komunikat np. „upłynął limit czasu żądania”. Mamy wówczas informację o braku połączenia między naszym komputerem a testowanym adresem.
 2.  

 3. W zależności od systemu operacyjnego różnie wygląda uruchomienie „wiersza poleceń” – ale zasada jest jedna: w menu start wybieramy opcję „uruchom” (w systemie Windows 7 będzie to pole wyszukiwarki) – patrz zdjęcie poniżej
  Wybór opcji Uruchom z menu Start

  Wybór opcji Uruchom z menu Start – instrukcje serwisowe Dialeo

   

 

  1. W ukazującym się oknie wpisujemy polecenie „cmd”, które pozwoli uruchomić wiersz poleceń systemu Windows, po czym klikamy przycisk OK
   Sposób uruchomienia wiersza poleceń systemu Windows

   Sposób uruchomienia wiersza poleceń systemu Windows – instrukcje serwisowe Dialeo

    

 

  1. Ukaże się nam wiersz poleceń mający czarne tło. W miejscu wpisywania komend wiersza poleceń znajduje się migający kursor. Właśnie tutaj wpisujemy komendę „ping” następnie po spacji adres dowolnej strony internetowej np. www.wp.pl – wygląda to następująco:
   Wywołanie polecenia ping w wierszu polecen systemu Windows

   Wysyłanie pakietów internetowych za pomocą komendy ping do wybranej strony internetowej (np. wp.pl) – instrukcje serwisowe Dialeo

    

 

  1. Po naciśnięciu klawisza Enter po kilku sekundach otrzymamy wynik działania komendy ping. Jeśli wysłane z naszego komputera cztery pakiety dotrą do strony wp.pl i powrócą do nas otrzymamy następujący wynik:
   wyniki wywolania polecenia ping
   Świadczy to o poprawnej komunikacji naszego komputera ze stroną wp.pl. W czerwonej ramce mamy informację o wysłanych 4 pakietach i czasach po jakim dany pakiet wrócił do nas po dotarciu do celu. W naszym przypadku wszystkie cztery pakiety dotarły do wp.pl i powróciły po średnim czasie 22 ms. Czas podawany jest w milisekundach (jedna milisekunda to jedna tysięczna część sekundy).

 

  1. Gdyby jednak okazało się, że np. nie mamy połączenia z internetem lub coś dzieje się z naszym komputerem wówczas pakiety mogą nie dotrzeć do celu wówczas otrzymamy następujący ekran:

   Polecenie ping - upłynął limit czasu żądania

   Przykład braku łączności z wybranym adresem lub stroną internetową po wywołaniu polecenia ping – instrukcje serwisowe Dialeo

 

Jest to jeden z najpopularniejszych komunikatów w przypadku problemów z połączeniem internetowym. W tym przypadku powinniśmy:

 • wypiąć z gniazdka wszystkie zasilacze urządzeń, które odpowiadają za łączność z internetem typu: zasilacz anteny odbiorczej, zasilacz routera bezprzewodowego lub inne urządzenia, które możemy mieć w domu
 • sprawdzić ponownie komendą ping łączność ze światem np. do strony wp.pl
 • sprawdzić połączenie komendą ping z innego komputera, jeśli mamy taką możliwość
 • sprawdzić czy wszystkie urządzenia, które odpowiadają za łączność internetową są uruchomione i mają podłączone zasilanie (np. zasilanie anteny internetowej, zasilanie routera, switcha itp.) Routery są wyposażone w diody sygnalizacyjne, niektóre zasilacze anten odbiorczych również mają diody, np. zasilacz anteny firmy UBNT – patrz zdjęcie poniżej

  Zasilacz anenty odbiorczej UBNT z diodą

  Wygląd zasilacza i lokalizacja diody w zasilacz anten internetowych firmy UBNT – instrukcje serwisowe Dialeo

 • sprawdzić połączenie WIFI komputera z routerem bezprzewodowym, jeśli łączymy się bezprzewodowo z internetem. Weryfikacja tego połączenia zawarta jest w oddzielnej instrukcji serwisowej.
 • sprawdzić połączenie kablowe komputera z routerem lub bezpośrednio z gniazdem LAN zasilacza od anteny odbiorczej internetu.

 

 

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie skontaktuj się z serwisem Dialeo telefonicznie: 63 220 24 34 lub mailowo: serwis@dialeo.pl

Leave a Comment

[freeconet-phone user="dialeo"]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress